barangkemas

September 12, 2020

Pengenalan 101: HIBAH

Pengenalan 101: HIBAH  Apakah itu HIBAH? ~Pemberian semasa hidup oleh pemberi hibah kepada penerima hibah atas dasar kasih sayang dan suci hati tanpa mengharapkan apa-apa balasan […]