Bagaimana status hukum orang yang hilang mafqud kaitannya sebagai pewaris dan apabila sebagai ahli waris?

March 31, 2023
pewarisan orang yang hilang

Bagaimana pewarisan orang yang hilang (al-mafqud)?

Apa itu al-mafqud? Adakah anda pernah dengar tentang pewarisan orang yang hilang? Al-mafqud atau orang yang hilang dalam ilmu pewarisan ini merujuk kepada seseorang yang telah […]