KENAPA HIBAH LEBIH BAIK DARIPADA PINDAH MILIK(14a)?