Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/puanumic/public_html/wp-includes/kses.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/puanumic/public_html/wp-includes/kses.php on line 14
Kepentingan Hibah Untuk Golongan Kritikal Dalam Harta Pusaka

Apakah kepentingan hibah dalam pengurusan harta pusaka untuk golongan kritikal?

Golongan kritikal memerlukan perancangan harta pusaka yang khusus dan berbeza berbanding orang lain supaya apa yang dirancang tidak menjadi sia-sia.

pembahagian-faraid

GOLONGAN-GOLONGAN KRITIKAL YANG MEMERLUKAN HIBAH

rsz_18

PASANGAN SUAMI ISTERI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK

Bermasalah kerana bahagian isteri hanyalah ¼ sahaja mengikut Hukum Faraid manakala bakinya ialah milik ibubapa simati atau adikberadik simati jika bapanya telah meninggal dunia lebih awal. Perbalahan sangat biasa berlaku di antara adikberadik dan pasangan simati.
rsz_adopt

PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MEMPUNYAI ANAK ANGKAT SAHAJA

Ini kerana anak angkat tidak mempunyai hak langsung ke atas harta pusaka ibubapa angkatnya. Ini bermakna semua harta pusaka adalah milik ibubapa simati atau ibu dan adikberadiknya jika bapa telah meninggal dunia lebih awal.
rsz_daughter

PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN SAHAJA

Ini kerana sekiranya bapa simati telah meninggal dunia lebih awal, harta pusaka menjadi milik ibu ( jika masih ada ), pasangan, anak-anak perempuan dan adikberadik simati.
rsz_handicap-1

PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MEMPUNYAI ANAK ORANG KELAINAN UPAYA ( OKU )

Hukum Faraid tidak pernah membezakan anak normal dan anak OKU. Ia hanya membezakan anak lelaki dan perempuan sahaja. Anak OKU berkeperluan untuk lebih harta kerana dia tidak mampu memperoleh pendapatan dan menjaga dirinya sehingga ke penghujung hayat.
rsz_married-couple-with-grandmother-and-child

PASANGAN YANG MEMPUNYAI ANAK LELAKI DAN PEREMPUAN

Anak lelaki mendapat 2 bahagian manakala anak perempuan mendapat 1 bahagian. Ibubapa dalam masa yang sama menyayangi kedua-dua anak lelaki dan perempuan sama rata dan mahukan juga hartanya dibahagikan secara sama rata kepada semua anak-anak.
rsz_18

PASANGAN YANG MEMPUNYAI ANAK DI BAWAH UMUR 18 TAHUN

Seringkali berlaku keadaan di mana suami isteri meninggal dunia serentak akibat kemalangan dan meninggalkan anak-anak di bawah umur 18 tahun. Harta yang berhak ke atas anak-anak ini akan dipegang oleh pemegang amanah harta yang dilantik Mahkamah. Sekiranya pemegang amanah ini menjalankan tanggungjawab dengan baik, anak-anak ini akan terbela. Sekiranya sebaliknya, nasib anak-anak ini akan terjejas.
rsz_home

PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MEMBELI RUMAH SECARA PINJAMAN BERSAMA (JOINT LOAN)

Jika salah seorang dari peminjam bersama ini meninggal dunia, separuh bahagiannya ke atas rumah tersebut adalah harta pusakanya yang mengikut Hukum Faraidnya waris-waris mempunyai hak. Sekiranya ibubapanya masih hidup ketika itu, maka selain pasangan dan anak-anak, ibubapanya juga mempunyai hak sebanyak 1/6 setiap seorang ke atas rumah tersebut. Jika ibubapanya meninggal dunia selepas itu, 1/6 bahagian setiap ibu atau bapa ini, akan diwarisi pula oleh adik beradik simati. Ini bermakna pasangan, anak-anak dan adik beradik simati akan sama-sama mempunyai hak ke atas rumah tersebut!
rsz_house

SUAMI ATAU ISTERI YANG MEMILIKI RUMAH YANG MASIH DI DALAM PINJAMAN

Rumah dimiliki oleh suami atau isteri. Apabila mereka meninggal dunia maka pasangan yang ditinggalkan perlu menjelaskan baki pinjaman perumahan yang masih tertunggak. Walaupun kebanyakan pinjaman perumahan mempunyai insuran atau takaful MRTA/MRTT, didapati dalam kebanyakan keadaan, baki pinjaman tidak diselesaikan sepenuhnya oleh insuran / takaful ini. Pasangan perlu bertungkus lumus menyelesaikan tunggakan pinjaman dan selepas ia diselesaikan, waris-waris lain seperti ibubapa ( jika hidup ketika peminjam mati ) atau adik beradik ( jika tiada anak lelaki ) tetap mempunyai hak ke atas rumah ini.
rsz_plogami

SUAMI YANG BERPOLIGAMI

Apabila suami mati meninggalkan seorang isteri, jika suami mempunyai anak , bahagian isteri ialah 1/8. Namun jika terdapat 2 orang isteri, setiap isteri mendapat 1/16 bahagian. Jika terdapat 3 orang isteri, setiap isteri mendapat 1/24 bahagian dan jika terdapat 4 orang isteri, setiap isteri mendapat 1/32 bahagian tanpa mengira isteri yang pertama atau keempat.
rsz_kawin

SUAMI YANG KEMATIAN ISTERI DAN BERKAHWIN SEMULA DENGAN ISTERI BARU

Apabila keadaan ini berlaku, sentiasa wujud masalah di antara anak-anak suami dan isteri baru suami. Anak-anak akan sentiasa menganggap bahawa isteri muda ayah mereka hanya berkahwin dengan ayah kerana ingin membolot harta ayah mereka.

SOLUSI PERKHIDMATAN HIBAH YANG DISEDIAKAN

Perkhidmatan Hibah yang disediakan oleh Team Puan Umi adalah melalui Wasiyyah Shoppe Berhad. Wasiyyah Shoppe Berhad dikenali sebagai pelopor kepada hibah di Malaysia dengan perintah pengesahan hibah yang pertamanya diperolehi dari Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar pada 2005. Sehingga hari ini Wasiyyah Shoppe Berhad telah memperolehi lebih dari 400 perintah pengesahan hibah dari hampir kesemua negeri di Malaysia.

Wasiyyah Shoppe Berhad ialah penyedia dokumen hibah yang terbanyak dan paling berpengalaman di Malaysia. Wasiyyah Shoppe Berhad mempunyai kepakaran menyediakan hibah bagi hartanah yang masih di dalam pinjaman bank, saham perniagaan, akaun bersama di bank, barang kemas, kenderaan, saham koperasi dan akaun tabung haji.

Harta yang telah sempurna dihibahkan akan terkeluar dari harta pusaka dan tidak akan diagih kepada waris mengikut hukum faraid. Sebaliknya harta yang telah dihibah itu akan dimiliki oleh penerima hibah seperti yang ditetapkan oleh pemberi hibah semasa hidupnya.

SOLUSI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

PASANGAN YANG TIADA ANAK KANDUNG

Pasangan ini boleh saling menghibahkan harta masing-masing kepada pasangan. Apabila mati, harta suami menjadi  milik isteri sepenuhnya dan juga sebaliknya. Ini  menjamin kebajikan pasangan terjaga.

PASANGAN YANG MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN SAHAJA
Apabila harta DIHIBAHKAN kepada anak-anak  perempuan, ia terkeluar dari  harta pusaka dan tidak akan diagihkan mengikut hukum faraid. Anak perempuan akan memiliki harta yang DIHIBAH  tanpa campurtangan waris-waris lain seperti adikberadik simati.
PASANGAN / INDIVIDU YANG MEMPUNYAI ANAK ANGKAT

Pasangan atau individu boleh mengHIBAHkan sebahagian harta kepada anak angkat kerana anak angkat tidak layak mewarisi pusaka yang ibubapa angkatnya tinggalkan.

INDIVIDU BUJANG BERUMUR YANG TIDAK BERKAHWIN

Individu bujang ini boleh mengHIBAHkan harta kepada sesiapa yang dikehendakinya.

PASANGAN YANG MEMPUNYAI ANAK OKU
Ibubapa boleh MENGHIBAHKAN hartanya kepada anak-anak OKU ini dan melantik seorang pemegang amanah harta yang dipercayai. Pemegang Amanah ini akan menggunakan harta ini bagi kepentingan anak  OKU ini
PASANGAN YANG MEMPUNYAI ANAK DI BAWAH UMUR 18 TAHUN

Sekiranya suami isteri meninggal dunia serentak dan masih mempunyai ibubapa, anak-anak yatim ini akan berkongsi harta pusaka dengan datuk & nenek. Jika datuk & nenek pula meninggal dunia sebelum anak-anak ini berumur 18 tahun, bahagian datuk & nenek akan diwarisi oleh ibu/bapa saudara. Hibah kepada anak2 ini akan menyelesaikan isu pewarisan berlapis yang kompleks.

PASANGAN YANG MEMBELI RUMAH SECARA BERSAMA ( JOINT OWNERSHIP)

Kedua-dua suami dan isteri yang memiliki ½ bahagian dari rumah setiap seorang boleh MENGHIBAHKAN rumah bahagian mereka kepada anak-anak. Contohnya pasangan mempunyai 1 anak lelaki dan 1 anak perempuan.

Suami boleh MENGHIBAHKAN  ½ bahagiannya kepada 2 anak. Bila mati, ½ bahagian itu tidak akan menjadi harta pusaka dan diagih kepada waris mengikut Hukum Faraid, sebaliknya akan dimiliki terus oleh dua anak itu.

Begitu juga isteri MENGHIBAHKAN ½ bahagiannya kepada 2 anak. Bila mati, ½ bahagian itu akan menjadi  milik 2 anaknya.

 

Akhirnya kesemua bahagian rumah itu tidak  menjadi  harta pusaka sebaliknya dimiliki oleh 2 anak berkenaan.

PASANGAN / INDIVIDU YANG MEMBELI RUMAH SECARA PINJAMAN

Melalui kaedah HIBAH, suami yang memiliki  rumah yang masih dalam pinjaman boleh MENGHIBAHKAN rumahnya kepada pasangannya. Walaupun ada baki pinjaman tertunggak, pasangan akan dengan rela hati berusaha membayarnya kerana dia tahu rumah itu sudahpun menjadi milikinya.

PASANGAN YANG MEMPUNYAI ANAK LELAKI DAN PEREMPUAN YANG BERHASRAT MEMBAHAGIKAN HARTANYA SECARA SAMA RATA.
Ibubapa yang ingin membahagikan hartanya secara sama rata di antara anak lelaki  dan anak perempuan boleh menggunakan kaedah HIBAH. Contoh 1 anak lelaki dan 1 anak perempuan DIHIBAHKAN rumah pada kadar yang sama iaitu ½ bahagian untuk anak lelaki dan ½ bahagian untuk anak perempuan. Hukum faraid tidak akan terpakai sekiranya HIBAH ini telah dibuat ke atas rumah.
INDIVIDU YANG MEMPUNYAI PORTFOLIO HARTA YANG KOMPLEKS DAN BERHASRAT MEMBAHAGI HARTA MENGIKUT KEPERLUANNYA.
AHLI PERNIAGAAN YANG MEMILIKI SAHAM PERNIAGAAN.

Ahli perniagaan boleh merancang harta pusaka sesuai hasrat untuk memastikan perniagaan yang diusahakan dapat diteruskan walaupun selepas meninggal dunia.

MUALAF

Golongan mualaf yang ingin memberikan sebahagian harta kepada keluarga yang bukan Islam boleh mengHIBAHkan harta yang dia miliki.

SUAMI YANG BERPOLIGAMI
Suami boleh secara spesifik MENGHIBAHKAN  harta-harta yang dikehendakinya kepada isteri pertama atau isteri-isteri yang lain. Kesemua isteri akan menerima harta yang dihibah dan bahagian di dalam Faraid. Suami boleh secara adil MENGHIBAHKAN bahagian yang lebih kepada isteri pertama berbanding isteri lain sebagai pengiktirafan terhadap sumbangannya.
SUAMI / ISTERI YANG KEMATIAN PASANGAN DAN BERKAHWIN SEMULA DENGAN PASANGAN YANG BARU.
Suami boleh MENGHIBAHKAN  sebahagian hartanya kepada isteri baru dan juga kepada anak-anak. Ini memastikan nasib isteri lebih terjamin kerana dia akan menerima harta yang DIHIBAH dan juga bahagian faraidnya sebanyak 1/8. Anak-anak  juga rasa selamat kerana mereka menerima juga harta yang DIHIBAH dan bahagian mengikut faraid. Ini  mengelakkan konflik berpanjangan di antara isteri muda dan anak-anak suami.

8 KEISTIMEWAAN HIBAH DI PUAN UMI MELALUI WASIYYAH SHOPPE BERHAD

lawyer

FORMAT DILULUSKAN OLEH PANEL SYARIAH

Format diluluskan oleh Panel Syariah Wasiyyah Shoppe Berhad yang berpengalaman puluhan tahun sebagai pakar fiqh mawarith, hakim Mahkamah Rayuan Syariah dan pegawai Pejabat Pusaka Kecil.
gavel

PERLAKSANAAN HIBAH

Perlaksanaan Hibah Wasiyyah Shoppe Berhad dibuat sepenuhnya di Mahkamah Tinggi Syariah tetapi dalam masa yang sama selari dengan undang-undang sivil yang terkait dengan harta yang dihibah.
home-1

HARTA MASIH DALAM PINJAMAN

Wasiyyah Shoppe Berhad boleh membantu membuat hibah bagi harta yang masih di dalam pinjaman bank. Satu-satunya syarikat amanah di Malaysia yang boleh membantu masyarakat membuat Hibah harta bercagar.
hand

HARTA TIDAK PERLU DIPINDAH MILIK

Harta tidak perlu dipindah milik kepada penerima hibah ketika pemberi hibah masih hidup. Tiada keperluan untuk pindah milik harta berlaku ketika hidup pemberi hibah.
balance

HIBAH BOLEH DITARIK BALIK

Hibah yang diberikan kepada anak, cucu, cicit ( nasab keturunan ) boleh ditarik balik pada bila-bila masa.
switch

PENERIMA HIBAH MENINGGAL DUNIA

Sekiranya penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu, hak ke atas harta yang dihibah akan dipulangkan semula kepada pemberi hibah.
agreement

HIBAH BERSYARAT

Atas persetujuan kedua-dua pihak pemberi dan penerima hibah, hibah boleh diletakkan syarat seperti selagi pemberi masih hidup dia boleh menetap di rumah yang dihibahkan.
law-1-1

400 PERINTAH PENGESAHAN HIBAH

Keberkesanan hibah yang disedia & dilaksanakan Wasiyyah Shoppe Berhad telah terbukti bila lebih dari 400 perintah pengesahan hibah telah diperolehi dari Mahkamah Syariah seluruh Semenanjung Malaysia

APA JENIS HARTA YANG BOLEH DIHIBAHKAN MELALUI OLEH PUAN UMI MELALUI WASIYYAH SHOPPE BERHAD?

pin

HIBAH HARTANAH

documents

HIBAH HARTANAH BERCAGAR

(masih dalam pinjaman)
necklace

HIBAH BARANG KEMAS / PERHIASAN BERHARGA

group

HIBAH AKAUN BERSAMA

( joint account )
car

HIBAH KENDERAAN

brokerage

HIBAH SAHAM KOPERASI

donation

HIBAH SAHAM AMANAH

outsourcing

HIBAH SAHAM SYARIKAT

kaaba

HIBAH AKAUN TABUNG HAJI

BAGAIMANA INGIN MENDAPATKAN MAKLUMAT MENGENAI SERVIS KAMI? SILA TEKAN BUTANG