25 golongan ahli waris yang layak menerima pembahagian faraid daripada harta pusaka si mati